Wednesday, August 10, 2011

Dichroic Glass and Art Clay Silver


U savladavanju novih tehnika i veština u radu sa srebrnom glinom - Art Clay Silver i staklo - Dichroic Glass, savetuje se stručan uvod sa Instruktorom.

  * Tehnike za Dichroic Glass:   
 1. Sečenje stakla, uz instrukcije za rad i zaštitu
 2. Dizajn stakla
 3. Priprema stakla za proces fuzije
 4. Fuzija stakla - (dva metoda za fuziju)
Tehnike rada sa srebrnom glinom - Art Clay Silver:
 1. Oblikovanje srebrne gline i metod ugradnje stakla
 2. Tekstura
 3. Sušenje, šmirglanje i turpijanje
 4. Pečenje
 5. Završne tehnike i poliranje projekta
 6. Patiniranje
* Materijal:
 1. Art Clay Silver - 7 gr.
 2. Dichroic Glass
 3. Sulfur za patiniranje                                                
* Vreme trajanja radionice: 6 sati.
* Nema dodatnih troškova.

* Cena: 130
* Svi potrebni alati i materijali stoje Vam na raspolaganju za vreme radionice.
* Broj polaznika: 6.

* Radionice se mogu održati i u Vašem gradu.
- Uslov je grupa od 6 polaznika. Grupa treba sama da obezbedi prostor za rad.
* Radionice se održavaju u Skoplje, Beograd i Niš.
 


Art Clay Silver and Dichroic Glass radionicu vodi: 
Katerina Ilieva  
mail : katencebt@yahoo.com


                               Dobro došli i srećan početak.

No comments:

Post a Comment