Wednesday, August 10, 2011

Enamel - Emajl


U savladavanju novih tehnika i veština u radu sa srebrnom glinom - Art Clay Silver i Emajl - Enamel, savetuje se stručan uvod sa Instruktorom.

Emajliranje je nanošenje stakla u obliku praha na površine, kojima želimo dati poseban efekat - drevna tehnika ukrašavanja svih metala, keramike, stakla, nakita...
Postoje prozirne i mat boje emajla ( transparent and opaque colors ).  


* Tehnike nanošenja Emajla - Enamel:   
  1. Suvo nanošenje praha stakla na komade od srebrne gline 
  2. Vlažni metod nanošenja praha stakla na komade od srebrne gline
Tehnike rada sa srebrnom glinom - Art Clay Silver:
  1. Oblikovanje srebrne gline
  2. Tekstura
  3. Sušenje, šmirglanje i turpijanje
  4. Pečenje
  5. Tehnike nanošenja i pečenje Emajla na srebro
  6. Završne tehnike i poliranje projekta
* Materijal:
  1. Art Clay Silver - 7 gr.
  2. Emajl
* Vreme trajanja radionice: 5 sati.
* Nema dodatnih troškova.

* Cena: 110
* Svi potrebni alati i materijali stoje Vam na raspolaganju za vreme radionice.
* Broj polaznika: 6.

* Radionice se mogu održati i u Vašem gradu.
- Uslov je grupa od 6 polaznika. Grupa treba sama da obezbedi prostor za rad.
* Radionice se održavaju u Skoplje, Beograd i Niš.
 


Art Clay Silver and Enamel radionicu vodi:
Katerina Ilieva 
mail : katencebt@yahoo.com                 Pratite link i primer ove tehnike izuzetnih artista u svetu:

                                           Link to:Fiann Anna Fidecka 
                                            Dobro došli i srećan početak.

No comments:

Post a Comment