Tuesday, August 16, 2011

Art Clay™ Copper ( Bakarna glina )

Za radionicu nije potrebno prethodno iskustvo.
Savetujem stručni uvod sa Instruktorom u savladavanju novih tehnika i veština. 

Bakar (Cu) - je metal čiji počeci upotrebe datiraju od 8.000 godine pre Nove Ere.

Namena mu je bila višestruka, počevši od proizvodnje raznovrsnih sečiva, noževa, sekira, mačeva, udica, harpuna, motika, vrhova za strele i koplja pa do vrhunskih skulptura, minijaturnih ornamenata, reljefa, nakita, ogledala... 

Najstarije poznato ogledalo potiče iz starog Egipta (oko 3100 godina pre Hrista) i napravljeno je od čistog bakra. 

Art Clay™ Copper - Umetnička Bakarna Glina, je materijal koji možete koristiti za  izradu nakita i većih komada - skulptura.Sve više je umetnika koji  rade i  eksperimentišu sa Art Clay ™ Copper , jer je mogućnost kombinovanja sa drugim materijalima i tehnikama obrade neograničena.

Nakon pečenja  Art Clay™ Copper, dobijamo 100% čisti Bakar. 
U ovoj radionici vidljiva je razlika u rukovanju sa Art Clay Copper u odnosu na Art Clay Silver.

* Tehnike: 
  1. Oblikovanje
  2. Tekstura
  3. Sušenje i turpijanje
  4. Pečenje
  5. Pickling ( odstranjivanje oksidacije )
  6. Poliranje
  7. Patiniranje
  8. Finalna zaštita površine Bakra od oksidacije 
* Materijal za izradu:
  -10 gr. Art Clay Copper
  -Sulfur za patiniranje 

*Alati su obezbe
đeni za korišćenje u radionici.
 Svoj komplet alata, možete naručiti nakon završetka radionice.
*Broj polaznika: 6
*Vreme trajanja radionice:  4 sati.
  Nema dodatnih troškova. 
* Cena: 70  

*Radionice se mogu održati i u Vašem gradu. 
Uslov je grupa od 6 polaznika i da grupa sama obezbedi prostor za rad.
*Grupe,raspored i mesto održavanja radionica, određuje se u zavisnosti  prijavljenih kandidata.
*Radionice  se redovno drže u Skoplju, Beogradu i Nišu. 

Art Clay radionice vode: 
mail-a : katencebt@yahoo.com
2. Aleksandra Jovanovic-Ksandra  

mail-a : ksandraart@yahoo.com

                                Link: Gordon K.Uyehara
                                              Dobro došli i srećan početak. 

No comments:

Post a Comment